Remon­toin­ti

 • tape­toin­nit
 • lis­toi­tuk­set
 • mat­to­jen asen­nus
 • laa­toi­tuk­set
 • lami­naat­ti-, par­ket­ti-, ja mat­to­lat­tioi­den asen­nus
 • lat­tian hion­nat, tasoi­tuk­set ja pin­noi­tuk­set

Muu raken­ta­mi­nen

 • teras­sit, patiot, por­taat ym. pihal­le
 • ulko­maa­laus­työt
 • sok­ke­li tasoi­tuk­set ja pin­noi­tuk­set
 • leik­ki­mö­kit, ros­ka­ka­tok­set, pyö­rä­ka­tok­set ym.

Keit­tiön uusi­mi­nen

 • pur­ku­työt
 • kalus­tea­sen­nuk­set
 • kaa­ke­loin­ti

Kyl­py­huo­ne­re­mon­tit

 • vesi­va­hin­ko­sa­nee­rauk­set
 • kyl­py­huo­neen ja sau­nan remon­toin­ti

Ilma­ku­vaus

Olen har­ras­ta­nut useam­man vuo­den len­tä­mis­tä moot­to­roi­dul­la var­jo­lii­ti­mel­lä. Nyt yri­tyk­sen kaut­ta sinul­la on mah­dol­li­suus saa­da ilma­ku­va/-kuvia kodis­ta­si tms. halua­mas­ta­si pai­kas­ta. Myyn kuvia tie­dos­toi­na muis­ti­ti­kul­le tal­len­net­tu­na.

Puuse­pän­työt

 • kalus­tei­den kor­jaus­ta

Konei­den vuo­kraus­ta

Yri­tyk­sel­lä on eri­lai­sia työ­ko­nei­ta mitä on mah­dol­li­suus vuo­kra­ta. Niis­tä lisä­tie­toa lähem­min tai kysy Jyr­kil­tä!

Remon­toin­ti

 • tape­toin­nit
 • lis­toi­tuk­set
 • mat­to­jen asen­nus
 • laa­toi­tuk­set
 • lami­naat­ti-, par­ket­ti-, ja mat­to­lat­tioi­den asen­nus
 • lat­tian hion­nat, tasoi­tuk­set ja pin­noi­tuk­set

Keit­tiön uusi­mi­nen

 • pur­ku­työt
 • kalus­tea­sen­nuk­set
 • kaa­ke­loin­ti

Kyl­py­huo­ne­re­mon­tit

 • vesi­va­hin­ko­sa­nee­rauk­set
 • kyl­py­huo­neen ja sau­nan remon­toin­ti

Muu raken­ta­mi­nen

 • teras­sit, patiot, por­taat ym. pihal­le
 • ulko­maa­laus­työt
 • sok­ke­li tasoi­tuk­set ja pin­noi­tuk­set
 • leik­ki­mö­kit, ros­ka­ka­tok­set, pyö­rä­ka­tok­set ym.

Ilma­ku­vaus

Olen har­ras­ta­nut useam­man vuo­den len­tä­mis­tä moot­to­roi­dul­la var­jo­lii­ti­mel­lä. Nyt yri­tyk­sen kaut­ta sinul­la on mah­dol­li­suus saa­da ilma­ku­va/-kuvia kodis­ta­si tms. halua­mas­ta­si pai­kas­ta. Myyn kuvia tie­dos­toi­na muis­ti­ti­kul­le tal­len­net­tu­na.

Puuse­pän­työt

 • kalus­tei­den kor­jaus­ta

Konei­den vuo­kraus­ta

Yri­tyk­sel­lä on eri­lai­sia työ­ko­nei­ta mitä on mah­dol­li­suus vuo­kra­ta. Niis­tä lisä­tie­toa lähem­min tai kysy Jyr­kil­tä!